How far will you
go to get comfortable?

CUSTOMISE: YOUR STYLE – YOUR SPACE – YOUR FURNITURE

CONTACT

POLSKA
Siège principal

STYLE HOME PL
ul. Jasielska 8C
60-476 Poznań
Polska

Operations Team

 696408426
 office@stylehome.com.pl

„STYLE HOME” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” ulica Jasielska 8C, 60-476 Poznań; Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS/40944/17/847, wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 zł, NIP: 7811960252, REGON: 368948610.

POLSKA

Siège principal

STYLE HOME PL
ul. Jasielska 8c
60-476 Poznań
Polska

Operations Team
Pytaj o certyfikowane produckty FSC(R)
Retour en haut
Made In Poland